Hoek berekenen rechthoekige driehoek online dating

Hierbij moet worden aangetekend dat op de afbeelding de gemeten basislijn geacht wordt zich horizontaal (waterpas) en op zeeniveau te bevinden.

De omstandigheden in het veld zijn doorgaans niet zo ideaal, hetgeen steeds complexere berekeningen vereist.

Met een instrument dat theodoliet heet, meet men dan de hoeken die de basislijn maakt met de zichtlijnen naar punt C.

Daarna kan de lengte van die zichtlijnen (A-C en B-C) berekend worden.

De waarnemers in A en C meten elk de hoek die de zichtlijn naar de boot maakt met de basislijn.

Met deze drie gegevens kan de positie van de boot in de driehoek worden berekend.

Door herhalen van deze methode kan op basis van slechts één daadwerkelijk gemeten lijn een keten of netwerk van driehoeken over grote afstanden berekend worden.Zo kan de totale afstand berekend worden, terwijl maar een fractie daadwerkelijk gemeten is In de landmeetkunde wordt de term driehoeksmeting vooral gebruikt voor het meten van een netwerk van vele driehoeken waarbij zo veel mogelijk hoeken gemeten worden en slechts één (of enkele) lengte van een driehoekszijde.De eerste die deze techniek beschreef en in praktijk bracht was Snellius (Willebrord Snel van Royen, 1580–1626).Dit voorbeeld betreft een boot die wordt waargenomen vanaf twee punten op het strand.De onderlinge afstand b is bekend, of kan worden berekend, en zij vormt de basis van een driehoek met de boot als derde punt.

Leave a Reply